Gå till innehåll

Historiskt sett är det de tillgångar som finns i naturen som legat till grund för
Lindesbergs utveckling. Det var skogen, vattendragen och järnmalmen som gjorde
det möjligt för människor att bosätta sig här en gång i tiden och som har format platsen till det den är idag.

Välkommen att upptäcka delar av Lindesbergs historia.