Gå till innehåll
Barn som utforskar ruiner av gamla gruvbyggnader.

Råsvalslund - en vikingatida boplats

Upptäck landskapet, floran och de bevarade lämningarna av boplatser och gravar – allt ett resultat av människors liv och brukande under hundratals år.

I utkanten av Guldsmedshyttan finns ett stort område med fornlämningar efter både boplatser och gravfält. Platsen heter Råsvalslund och ligger på en sydlig sluttning ner mot sjön Råsvalen.

Här finns både gravfält – med sammanlagt 36 gravar – och lämningar efter ett tjugotal hus. Idag betas landskapet i sluttningen ner mot sjön.

I Fornminneshagen finns den artrikaste floran, som är ett resultat av långvarig hävd genom slåtter och bete. Ända sedan stenåldern har jägare och samlare rört sig runt sjöarna i området.

På platsen finns en informationstavla där du kan lära dig mer om området samt en rastplats med bord och bänk. Det finns en grind in till området, men inga preparerade gångvägar. I hagen får man gå i terrängen och det kan finnas betesdjur.

Digital guide

I appen Kultur Lindesberg finns en digital guide som väcker liv i den by som det nu bara finns spår av i backen vid Råsvalslund.

Den digitala guiden berättar om livet i byn, på en fyndplats som är unik för Bergslagen. Den berättar också om odlingslandskapets historia och dagens flora. Du får veta mer om hur vikingarna levde sina liv utifrån de fynd som gjorts.

Den digitala guiden börjar en bit in på området och är uppdelad i 11 punkter som du ser på kartan i din telefon. Börja med att gå till den första punkten. Klicka på siffran
när du är på plats. Då öppnar sig en informationssida om den specifika punkten – och där startar du ljudet med ytterligare en knapptryckning. Därefter kan du gå mellan punkterna i vilken ordning du vill.

Ladda ned appen Kultur Lindesberg till din smarta telefon. I den finner du den digitala guiden Råsvalslund – en forntida boplats och nutida betesmark.

Appen är gratis och finns tillgänglig i App Store för iPhone och Google Play för Android telefoner.

Hitta till Råsvalslund

Råsvalslund ligger alldeles vid väg 50 i närhet av ishallen i Guldsmedshyttan, en och en halv mil norr om Lindesberg. Sväng av vid skylten mot Råsvalslund. Här finns en besöksparkering med en kort promenad till fornlämningsområdet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2023