Gå till innehåll

Getapulien

I naturreservatet Getapulien möter du stora tallskogar och ensliga myrar sida vid sida.

Getapulien är ett av få större väglösa skogs- och myrområden i länet. I naturreservatet finns ett rikt fågelliv och om du kommer du hit en tidig vårmorgon kan du bli vittne till orrars och tjädrars mycket spektakulära lek. Här finns också en Orrkoja man kan boka om man vill ha extra bra chans att se orrspelet. Stugan bokas via Grimsö forskningsstation.

I getapulien kan man också hitta många växter och insekter som trivs i myrlandskapet, såsom tranbär, sileshår och tuvsäv. Är du här under sommaren kan du hålla utkik efter fjärilar. Svavelgul höfjäril, violett blåvinge, starrgräsfjäril är alla arter som allra helst håller till i skogskanten till myrmarker.

I naturreservatet finns stigar och spångar. Vid naturreservarets entré finns parkering och en informationsskylt om reservatet.

Startskylt  för lasse-maja leden

Föreskifter

I naturreservaten Getapulien är det bland annat förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats

För mer information om Getapulien, besök lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024