Gå till innehåll

Lejakärret och Lejaskogen

Den kalkrika berggrunden har gett bra förutsättningar för ett flertal olika arter av orkidéer.

Lejakärret och Lejaskogen är bra exempel på platser där ovanliga växter trivs pga kalkrik berggrund. På ett gammal gruvfält där bland annat kopparkis brutits växer flera sorters orkidéer i stora antal. Bland annat de sällsynta arterna guckusko och kärrknipprot. En lättgången stig på ca 1 km leder runt området över kärrmark, genom lövskog, och över en ökenliknande mulldamm.

Intill Lejakärret hittar du det lövskogsdominerade reservatet Lejaskogen. Även här växer ett flertal sällsynta växter och svampar. I båda reservaten gör sig gruvbrytningen väl påmind, under vandringen kommer du att stöta på såväl ruiner och slagghögar som gruvhål.

Här kan du stöta på flera hotade arter som sotnätfjäril, asknätfjäril och väddnätfjäril.

Startskylt  för lasse-maja leden

Föreskifter

I naturreservaten Lejakärret och Lejaskogen är det bland annat förbjudet att:

  • plocka, gräva eller på annat sätt skada blommor och växtlighet
  • beträda kärrmarker vid sidan om befintliga spänger
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • cykla , rida eller framföra motordrivet fordon
  • elda.

För mer information om Lejakärret och Lejaskogen, besök lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023