Gå till innehåll

Näset

Naturreservat som består av en strandäng med ett rikt fågelliv. Näset har länge intresserat fågelskådare och utsikten mot Lindesberg är fantastisk.

Näset och de sanka stränderna betades ända in på 1970-talet, men lämnades sedan åt sitt öde. Fastmarkerna ute på ön växte snart igen. samband med att reservatet bildades år 2000, resturerades det gamla betesmerkerna och sedan dess har djur betat på stränderna. Den mycket populära vandringsleden runt Lindesjön går genom området. Reservatet bildades år 2000 och är 24 ha stort på land.

Naturen i reservaten vittnar om ett långvarigt brukande genom slåtter, bete och odling. Strandängar slåttrades ofta förr och det som idag är lövskog är säkerligen igenvuxna betesmarker.

Naturreservatet ligger i södra änden av Stora Lindessjön. Vandringsleden Lindessjön runt går genom reservatet och leden är stenmjölsbelagd. Det finns två rastplatser med eldstad. Tillgängligheten är begränsad.

Skylt mot näsets naturreservat och Lindessjön och Lindesbergs stad i bakgrunden.

Föreskifter

I naturreservaten Näset är det förbjudet att:

  • Störa djurlivet
  • plocka eller gräva upp blommor, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas
  • skada vegetationen eller döda träddelar
  • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motordrivet fordon eller cykel
  • under häckningstid, 1 april-31 juli, lägga till med båt samt vistas på eller inom 100 meter från udden Näset.

För mer information om Näsets naturreservat, besök lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024